FC RaaheJulkaistu: 29.11.2022 20.46

Arina Areenan laajentaminen vielä esillä

FC Raahen tavoitteena on laajentaa yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa talkootyömallilla velaton, kooltaan 110m x 70m jalkapallo-/pesäpallohalli, jossa lapset ja nuoret voivat harrastaa liikuntaa edullisesti.

FC Raahe esittää edelleen, että FC Raahe hankkii kaupungille 342 000 euron lahjoituksen mainosmyynnin ja muun varainhankinnan avulla vuoden 2014 toimintamallilla ja Raahen kaupunki hakee 154 000 euron liikuntapaikkarakentamisen avustuksen PSAVI:lta. Seura esittää, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan Rakennetun Ympäristön Lautakunnan päätökselle jättää laajentaminen toteuttamatta.

Rakennetun Ympäristön Lautakunnan mediatiedotteen 23.11.2022 korjaukset:

1.Asiavirhe: Tontin rakennusoikeus on jo ylitetty. Korjaus: Koivuluodon urheilupuiston asemakaavan (1987) mukaan puiston pinta-ala on 23,8 ha ja sallittu rakennusoikeus on 23800 k-m2, josta on käytetty 11500 k-m2 ja jäljellä on 12300 k-m2. Laajennetun Arina Areenan pinta-ala on noin 8000m2, joten laajennuksen jälkeen on rakennusoikeutta muuhun käyttöön 3500 k-m2.

2.Asiavirhe: PSAVI ei ole aiemmin myöntänyt tukea tämänkaltaisiin hankkeisiin. Korjaus: Kempeleen ylipainehalli on saanut PSAVI:n tukea 50 000 euroa.

3. Asiavirhe: Uuden ja vanhan hallin osien käyttöä pidettiin isona riskinä. Korjaus: Palloliiton olosuhdepäällikkö Tero Auvisen ja Saltexin projektipäällikkö Jari-Pekka Niskasen mukaan laajennusosioon löytyy vanhan nurmen ominaisuuksia vastaava ratkaisu. Laajennetussa hallissa pääasiallinen käyttö on puolikkaan hallin ts. 8v8-harjoitusalueiden käyttöä junioriharjoituksiin erillisillä hallipuoliskoilla. Nykyisellä hallin tekonurmella on elinikää Niskasen mukaan joustoalustan ansiosta 10 vuotta ja sitä ei ole tarpeen vielä vaihtaa.

4. Asiavirhe: Vanhat rajamerkkaukset olisivat häirinneet laajennuksen käyttöä. Korjaus: Nykyisen hallin viivoja tarvitsee täydentää vain kahdella viivalla: 11v11-kentän päätyviivalla pohjoispäätyyn ja itäreunalle, Ollinsaaren puoleiselle laidalle 11v11-kentän sivuraja 2 metrin päähän sokkelista. Saltexin projektipäällikkö Jari-Pekka Niskasen mukaan nykyisen hallin rajaviivoja voidaan lisätä ja poistaa tilauksen mukaan eri tekniikkoja hyödyntämällä.

5.Asiavirhe: Nykyisen kumirouhekentän materiaali on vaihdettava joka tapauksessa 2029 mennessä. Korjaus: Tero Auvisen mukaan vuodesta 2029 alkaen uudet kenttäasennukset pitää tehdä muulla kuin kumirouheella. Auvisen mukaan ennen vuotta 2029 käyttöönotetuilla kentillä kumirouheen käyttöä saa jatkaa.

6. Asiavirhe: Koneellisten lumitöiden vuoksi sokkelia olisi pitänyt korottaa. Korjaus: Saltexin Jari-Pekka Niskasen mukaan nykyisen hallin sokkelin korkeutta voi nostaa poistamalla täyttömaata sokkelin vierestä ja asentamalla maan alle sokkelin alaosan viereen lisävalu, jolloin koko sokkelin korkeudeksi saadaan koneellisen kunnossapidon vaatimuksen mukainen esimerkiksi 83 cm, sama kuin Kempeleessä. Saltex tilaa hallitoimittaja DBS Engineeringiltä laskelman nykyisen hallin perustukseen kohdistuvista voimista, jolloin lisävalu voidaan kohdistaa edullisesti pelkästään pitkien sivujen keskelle, ei nurkkien lähelle. Nykyisen hallin sokkelivalun korkeus x leveys on 140cm x 70 cm. Alustava kustannusarvio saadaan 29.11 Rakennus Miilukangas Oy:ltä.

Hyödyntämällä DBS Engineeringin laskelmaa laajennusosan perustukseen kohdistuvista voimista voidaan laajennusosan sokkelin korkeus mitoittaa koneellisen kunnossapidon vaatimuksen mukaiseksi esimerkiksi 83 cm maan pinnan yläpuolelle, joka on Kempeleen hallin sokkelin korkeus.

7. Asiavirhe: Nykyisen hallin lämmitystekniikka ei riitä hallin harjoitusolosuhteiden pitämiseen sopivina ympäri vuoden. Korjaus: Hallin lämmitys-/paineistusyksikkö on riittävän kokoinen laajennetun hallin lämmittämiseen. Hallin kylmyys kovalla pakkasella johtuu Raahen Energialta varatun kaukolämmön sopimustehon niukkuudesta ja sen myötä lämmityksen edullisuudesta. Ostamalla lisää sopimustehoa Raahen Energialta, voidaan halli säätää esimerkiksi huonelämpötilaan, mutta tällöin lapsiperheiden, pelaajien ja muiden käyttäjien käyttömaksut nousevat merkittävästi nykyisestä tasosta.

8.Asiavirhe: Lautakunta piti kustannusarviota alimitoitettuna. Korjaus: Laajennuksen neliöhinnan edullisuus Kempeleen DBS-ylipainehalliin verrattuna perustuu alun perin hankittuun ja käyttöönotettuun ison hallin 250 A:n sähköpääkeskukseen ja ison hallin lämpö/paineistusyksikköön. Lisäksi nykyinen kate voidaan hyödyntää laajennuksessa, koska se koostuu täysmittaisen hallin kahdesta päätyosasta. Myös käytössä oleva ison hallin huoltokäytävä on valmiina laajennettua hallia varten. Oulun Heinäpään ylipainehalli on Duolin valmistama ja toimittama.